Skolebasket
2019

Lagspåmelding

JEG AKSEPTERER at arrangøren kan filme og intervjue deltakerne i den hensikt å evaluere og promotere arrangementet. Ved spesielle hensyn er det lagets kontaktperson sin plikt å informere turneringsledelsen i forbindelse med video og bilder. Hvis arrangøren skal ta spesielle hensyn under opptakene, skal dette også gis uttrykk for i påmeldingsskjemaet.

Partnere