Turneringsregler

Målet med arrangementet er å skape idrettsglede og mestring gjennom lek og moro på basketballbanen. Vi vil spesielt tilrettelegge for at uøvde spillere får oppleve glede og moro gjennom en av verdens største ballidretter, basketball.

 

Det er gratis å melde på lag. Det konkurreres i følgende klasser:

  • Senior Herrer. Over 18 år
  • Senior Kvinner. Over 18 år
  • Junior Herrer. Under 18 år
  • Junior Kvinner. Under 18 år
  • Uøvd mixklasse. Ingen aldersklasse


Uøvd innebærer at en ikke er eller har vært medlem i basketklubb. Vi oppfordrer gjerne foreldre og barn å stille felles lag.


Hvert lag består av minimum 3 og maksimum 5 personer. Laget samler opp poeng fra hver konkurranse, lagene velger hvem som skal delta i de ulike konkurransene. Et lag kan ha deltagere i flere ulike klasser, men kun en fra hvert lag kan delta i hver klasse. En deltager kan ikke representere to ulike lag, dette gjelder også i ulike konkurranser.
Vi anbefaler lagene å lage egne lagnavn.

Lagene kan ha deltagere som ikke deltar aktivt, men som gir tips og råd, motiverer, samler laget etc.

 

 

"Killer".

Innledende runde er straffeavstand, neste runde er ca 6 meter fra kurven. Skyteområdene vil være merket.

En konkurranse pr klasse. Alle deltagerne trekker om rekkefølgen før start.
"Bumping" av andres deltageres ball er ikke tillatt.

Deltagerne skal skyte sitt første skudd fra oppgitt avstand. Ved treff sentres ballen til neste deltager i rekken. Ved bom fortsetter deltageren ved å få tak i ballen og skyte på nytt fra valgfritt område.
Deltagerne er ute dersom den som står bak deg i rekken treffes før en selv."Spot-skyting"


To deltagere deler på 2 baller. Deltagerne kan kun skyte fra oppmerkete sirkler, hver sirkel har en valør. Dersom deltagerne treffer kurven får de det antall poeng som sirkelen representerer. Deltagerne velger selv sirkel for hvert skudd. De to deltagerne samarbeider om antall poeng.

Deltagerne kan velge om begge skal skyte (og hente sin egen retur) eller om de skal ha en dedikert skytter og en returtager.

Det er IKKE tillatt å skyte mens partneren sin ball er i luften. Det er lov å skyte etter ballen er truffet ringen og "spretter av" kurv eller plate.

Hver runde varer i 60 sekunder.

 

 

"King of the court"


1-1 i basketball mot en kurv.

Deltagerne deles inn i puljer på 4-5 i hver pulje. Det spilles flere runder slik at all i samme klasse har fått spilt mot hverandre minimum en gang.

Vinnerball. Dvs at en spiller som scorer fortsetter å spille og starter med ballen.
One and done. Dvs angrepsspiller kan ikke ta offensiv retur.
Maksimalt 5 sprett.
Førstemann til 7.
I finalerunden er det førstemann til 15.

Maksimal spilletid er 15 minutter pr runde.

Når en har 7, eller tiden er ute så rangeres spillerne etter antall poeng. Den som vant/ledet får 5 poeng, andreplass får 3 og tredjeplass for 1.

Etter alle rundene er spilt vil de 5 beste spille finalerunde.